วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 09.45 น. อำเภอเกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด โดยชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน นายไพบูลย์ นารีไผ่ ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน พร้อมด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้าน ได้ร่วมกิจกรรมดังกล่าว มีนายณรงค์ศักดิ์ สบาย นายอำเภอเกษตรวิสัย เป็นประธานในพิธี และมีกำนันผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ผช.ผู้ใหญ่บ้าน ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 16 คน

ทำบุญถวายภัตตาหารปิ่นโต และสุ่มตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเกษตรวิสัย

ที่ว่าการอำเภอเกษตรวิสัย

บทความที่เกี่ยวข้อง