แห่เทียเข้านพรรษา

วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 อำเภอเกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด โดย เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา

เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย

บทความที่เกี่ยวข้อง