ทำบุญเข้าพรรษา

เทศกาลเข้าพรรษา จะมีพุทธศาสนิกชน ถวายเทียนพรรษา ไฟฟ้า ผ้าอาบน้ำฝน เครื่องใช้จำเป็นแก่พระภิกษุ

บทความที่เกี่ยวข้อง