แลนด์อาร์ทบ้านกู่กาสิงห์

Last modified
09/06/2018 - 14:01

สุนทรียภาพกลางท้องทุ่งกุลาร้องไห้ แลนด์อาร์ทบ้านกู่กาสิงห์ เกิดขึ้นด้วยไอเดียของ อ.สุริยา นามวงษ์ นักศิลปะ ผู้รักถิ่นกำเนิด ได้ออกแบบทุ่งนาของตัวเองในพื้นที่ประมาณ 16 ไร่ ใช้รถแบล็คโฮปรับปรุงพื้นที่ออกแบบแนวศิลปะที่ถนัด ซึ่งสถานที่แรกที่ออกแบบ คือ แลนด์อาร์ทศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน จ.เชียงราย ของท่าน ว.วชิรเมธี และที่นี่เป็นแห่งที่สอง นำต้นไม้พื้นบ้านนานาพันธุ์มาปลูกกว่าสิบชนิด วางหินตามจุดต่างๆ พื้นที่ทำนาก็ยังคงอยู่ หลังฤดูเก็บเกี่ยวก็ปลูกปอเทือง เหลืออร่ามไปทั่วท้องทุ่ง

ภาพ : FB สุริยา นามวงษ์

หมวดหมู่ นานาสาระ