กู่กาสิงห์

Last modified
09/11/2018 - 03:50

#กู่กาสิงห์ อารยธรรมขอมโบราณ มหานครแห่งทุ่งกุลาร้องไห้ #ร่วมศึกษาประวัติศาสตร์อารยธรรมขอม #ความสัมพันธ์ของกู่กับชุมชน #พัฒนาการและความเข้ากันได้ระหว่างพุทธ-พราหมณ์ #และพิธีสรงกู่ตามความเชื่อ โดย ดร.อำคา แสงงาม ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลกู่กาสิงห์ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

หมวดหมู่ นานาสาระ

กู่กาสิงห์ ตำบล กู่กาสิงห์ ร้อยเอ็ด