กีฬาสี ร.ร.ผู้สูงอายุ

ขบวนพาเหรด ร.ร.ผู้สูงอายุ
----------------------------
แข่งขันกีฬาสี ร.ร.ผู้สูงอายุเมืองเกษ ร.ร.ผู้สูงอายุตำบลน้ำอ้อม อ.เกษตรวิสัย และ ร.ร.ผู้สูงอายุตำบลขี้เหล็ก อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด ณ ลานหนองกะเดา บ้านน้ำอ้อม

บทความที่เกี่ยวข้อง