รพ.เกษตรวิสัย รณรงค์งดใช้ถุงพลาสติก

Last modified
09/25/2018 - 18:10

#โครงการดีๆ ของ รพ.เกษตรวิสัย #งดให้บริการถุงพลาสติก #เพื่อลดภาวะโลกร้อน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป และให้ผู้เข้าใช้บริการเตรียมถุงผ้า กระเป๋า หรือตะกร้า มารับยาเอง พร้อมกับขอรับบริจาคกระเป๋าผ้าที่ห้องจ่ายยา เบอร์ 9 #น่าขยายผลไปทุกสาขาอาชีพ

หมวดหมู่ นานาสาระ

โรงพยาบาลเกษตรวิสัย