ชมรมผู้สูงอายุเมืองเกษทำบุญประจำพรรษา

ชมรมผู้สุงอายุเมืองเกษ ทำบุญถวายภัตตาหารเพล ฟังธรรม ณ วัดสระเกษ เมื่อวันเสาร์ ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑

บทความที่เกี่ยวข้อง