ผู้สูงวัยที่สุขภาพดีไม่ควรกินยาแอสไพรินทุกวัน

Last modified
10/03/2018 - 10:06

เมื่อเร็วๆนี้มีเอกสาร 3 ฉบับรายงานในวารสารการแพทย์นิวอิงแลนด์ เปิดเผยผลการวิจัยเกี่ยวกับยาแอสไพรินที่ใช้เวลาศึกษานานถึง 7 ปี ซึ่งอาจนำไปสู่การทบทวนถึงแนวทางปฏิบัติทั่วโลกต่อการใช้ยาแอสไพริน เนื่องจากพบว่าการกินยาแอสไพรินทุกวันจะไม่ลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตหรือหัวใจวายในคนที่มีสุขภาพแข็งแรง แต่จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการตกเลือดภายใน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงคือผู้สูงอายุ

จากการวิจัยประชากรจำนวน 19,114 คนในสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลียที่มีอายุมากกว่า 70 ปี ผู้เข้าร่วมการวิจัยเหล่านี้มีการกินยา 2 แบบคือยาหลอกและยาแอสไพรินในปริมาณน้อยทุกวันเป็นเวลาเกือบ 5 ปี ซึ่งผลวิจัยแสดงให้เห็นว่าการกินแอสไพรินในปริมาณต่ำหรือเพียง 100 มิลลิกรัมทุกวัน จะไม่ช่วยยืดอายุรวมทั้งไม่ป้องกันอัมพาตหรือภาวะไร้ความสามารถ แม้ว่าจะเชื่อกันว่ายาแอสไพรินช่วยให้ผู้สูงอายุที่มีสุขภาพแข็งแรงมีอายุยืน และเคยมีผลวิจัยเผยว่ายาดังกล่าวป้องกันโรคมะเร็งได้บางชนิด แต่ก็มีการวิจัยที่ชี้ให้เห็นว่าอัตราการเสียชีวิตที่สูงขึ้นเล็กน้อยในผู้ที่ใช้ยาแอสไพรินส่วนใหญ่มาจากโรคมะเร็ง แต่ผลการวิจัยก็ไม่ได้มีนัยสำคัญทางสถิติ

อย่างไรก็ตาม การวิจัยครั้งนี้เป็นการค้นพบเบื้องต้นและเป็นเพียงการทดลองทางคลินิก ซึ่งไม่ได้รวมถึงผู้ป่วยที่กินยาแอสไพรินตามคำแนะนำของแพทย์รวมถึงผู้ที่เคยเป็นโรคหัวใจวายหรือโรคหลอดเลือดสมอง แต่มุ่งเน้นในการหาคำตอบว่ายาแอสไพรินสามารถลดความเสี่ยงต่อสุขภาพของผู้สูงอายุที่ทุกข์ทรมานจากเจ็บป่วยด้วยอาการหัวใจวายหรือเป็นโรคหลอดเลือดสมองครั้งแรกที่ทำให้สูญเสียสุขภาพที่ดี ซึ่งนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยโมนาช ในออสเตรเลีย เผยว่า การใช้ยาแอสไพรินปริมาณต่ำในคนที่มีสุขภาพดีนั้นเป็นเรื่องที่ไม่มีประโยชน์ แต่ยังก่อความเสี่ยง พร้อมกับเตือนว่าหากไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ยาชนิดนี้ก็อย่าใช้ นอกจากจะได้รับคำแนะนำจากแพทย์.

หมวดหมู่ นานาสาระ